22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
આદિત્ય બિરલા કેપિટલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 540691 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 2:23:03 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É આદિત્ય બિરલા - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી

+¾à´ÉɱÉ
આદિત્ય બિરલા કેપિટલ લિ.ની સ્ટેકહોલ્ડર રિલેશનશીપ કમિટીએ સ્કીમ 2017 હેઠળ સ્ટોક ઓપ્શન / રિસ્ટ્રિક્ટેડ સ્ટોક યુનિટ / પર્ફોમન્સ રિસ્ટ્રીક્ટેડ સ્ટોક યુનિટના કન્વર્ઝન પર રૂ.10ની કિંમતના 5,83,106 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.