22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
એસએન્ડએસ પાવર સ્વિચગીયર લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 517273 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 11:40:54 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એસએન્ડએસ પાવર - ઓપન ઓફર વિશે આઈડીસીની ભલામણ

+¾à´ÉɱÉ
એસએન્ડએસ પાવર સ્વિચગીયર લિ.એ જણાવ્યું છે કે એક્વાયરર હેમિલટન એન્ડ કંપની લિ. દ્વારા કંપનીના રૂ.10ની કિંમતના 30,88,947 ઈક્વિટી શેર્સને હસ્તગત કરવા શેરદીઠ રૂ.155ની કરાયેલી ઓપન પ્રાઈસ યોગ્ય હોવાની ભલામણ કંપની દ્વારા નિયુક્ત ઈન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટરોની કમિટી (આઈડીસી) દ્વારા કરવામાં આવી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.