22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
જીએમઆર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532754 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 11:03:31 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É જીએમઆર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવા

+¾à´ÉɱÉ
જીએમઆર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિ.ની 17 માર્ચ, 2023ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં એરોપોટ્સ ડે પેરિસ એસ.એ.ને યુરોદીઠ 1,000 કુલ 330,817,000 યુરો (રૂ.2,900 કરોડ)ના 330,817 ફોરેન કરન્સી કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સ (એફસીસીબી /બોન્ડ્સ) ઈશ્યુ કરવાનો પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. એફસીસીબી પર વ્યાજ દર 6.76 ટકા રહેશે અને તે અનલિસ્ટેડ રહેશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.