22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
નાઈબ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 535136 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 7:49:28 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É નાઈબ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
નાઈબ લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 18 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ યોજાઈ હતી, જેમાં નોન-પ્રમોટર ગ્રુપને પ્રાઈવેટ પ્લેસટમેન્ટ દ્વારા પ્રેફરેન્સિયલ ધોરણે શેરદીઠ રુ.510ના ભાવે રુ.10ની મૂળ કિંમતના 14,75,400 ઈક્વિટી શેર્સ અને પ્રમોટર ગ્રુપને પ્રાઈવેટ પ્લેસટમેન્ટ દ્વારા પ્રેફરેન્સિયલ ધોરણે રુ.510ના ભાવે રુ.10ની મૂળ કિંમતના 2,91,000 કન્વર્ટિબલ વોરન્ટ્સ ઈશ્યુ કરવાના પ્રસ્તાવને માન્ય કરવામા આવ્યો હતો.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.