22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 23/03/2023 8:49:44 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ગ્લોબલ સરફેસને 11 એપ્રિલથી એમ ગ્રુપમાં ખસેડવામાં આવશે

+¾à´ÉɱÉ
22 માર્ચ, 2023ની સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230322-36ના સંદર્ભમાં રોકાણકારોને જણાવવામાં આવે છે કે 11 એપ્રિલ, 2023થી ગ્લોબલ સરફેસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.(સ્ક્રીપ કોડ-543829)ને એમ ગ્રુપમાં ખસેડવામાં આવશે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230323-8


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.