22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડફિન લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 512463 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 1:34:04 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડફિન - ઓપન ઓફર બાદની સ્થિતિ

+¾à´ÉɱÉ
માર્ક કોર્પોરેટ એડવાઈઝર્સ પ્રા. લિ. (ઓફરની મેનેજર)એ એક્વાયરરો વતીથી શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડફિન લિ. (ટાર્ગેટ કંપની)ના શેરધારકો પાસેથી રૂ.10ની કિંમતના 33,07,53,000 ફુલ્લી પેઈડ અપ ઈક્વિટી શેર્સ રૂ.6.50ના ભાવે હસ્તગત કરવાની ઓપન ઓફર કરી હતી. આ ઓફર હેઠળ 6,576 શેર્સ હસ્તગત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઓપન ઓફર 2 મે, 2023ના રોજ ખૂલી 16 મે, 2023ના રોજ બંધ થઈ હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.