22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રોયલ કુશન વિનાઈલ પ્રોડક્ટ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 526193 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 4:01:12 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રોયલ કુશન વિનાઈલ પ્રોડક્ટ્સ - બોર્ડ મીટિંગ 25 સપ્ટેમ્બરે

+¾à´ÉɱÉ
રોયલ કુશન વિનાઈલ પ્રોડક્ટ્સ લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 25 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ યોજાશે, જેમાં પ્રેફરેન્શિયલ અલોટમેન્ટ દ્વારા ઈક્વિટી શેર્સ/અન્ય સિક્યુરિટીઝ/ઈક્વિટી શેર્સમાં રૂપાંતરપાત્ર કન્વર્ટિબલ વોરન્ટ્સ ઈશ્યુ કરી ભંડોળ એકત્ર કરવાના પ્રસ્તાવ પર વિચારણા કરાશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.