22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ડોલ્ફિન ઓફશોર એન્ટરપ્રાઈઝીસ (ઈન્ડિયા) લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 522261 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 5:47:54 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ડોલ્ફિન ઓફશોર એન્ટરપ્રાઈઝીસ - પોસ્ટલ બેલોટની નોટિસ

+¾à´ÉɱÉ
ડોલ્ફિન ઓફશોર એન્ટરપ્રાઈઝીસ (ઈન્ડિયા) લિ.એ જણાવ્યું છે કે ક્વોલિફાઈડ ઈન્સ્ટીટ્યુશન્સ પ્લેસમેન્ટના ધોરણે તથા અન્ય માર્ગ દ્વારા 8,42,000 ઈક્વિટી શેર્સ ઈશ્યુ કરી ભંડોળ એકત્ર કરવા અંગેના ઠરાવ પર શેરધારકોની મંજૂરી મેળવવા પોસ્ટલ બેલોટ યોજવામાં આવ્યો છે.

ભરેલાં બેલોટ ફોર્મ પહોંચાડવાની અંતિમ તારીખ 19 ઓક્ટોબર, 2023 છે, જેનું પરિણામ 21 ઓક્ટોબર, 2023 સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.