22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
શોપર્સ સ્ટોપ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532638 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 10:52:59 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É શોપર્સ સ્ટોપ - વેપારી ધોરણે કામગીરી શરૂ કરી

+¾à´ÉɱÉ
શોપર્સ સ્ટોપ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ 14 જૂન, 2024ના રોજ માહોલી વોક, સેક્ટર 62, સાહિબજાદા અજિત સિંહ નગર, પંજાબ - 160062 સ્થિત શોપર્સ સ્ટોપ સ્ટોરમાં વેપારી ધોરણે કામગીરી શરૂ કરી છે અને 21 જૂન, 2024થી દિમાપુર નાગી હાઉસ, સર્કુલર રોડ, નાગાલેન્ડ, દિમાપુર - 797112 સ્થિત શોપર્સ સ્ટોપ સ્ટોરમાં વેપારી ધોરણે કામગીરી શરૂ કરશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.