22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઓરબિન્દો ફાર્મા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 524804 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 11:20:14 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઓરબિન્દો ફાર્મા - યુએસ એફડીએની મંજૂરી પ્રાપ્ત

+¾à´ÉɱÉ
ઓરબિન્દો ફાર્મા લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી યુજિયા ફાર્મા સ્પેશિયાલિટીઝ લિ.ને 250 એમસીજી/એએલ, સિંગલ-ડોઝ વાયલના કાર્બોપ્રોસ્ટ ટ્રોમેથામાઈન ઈન્જેક્શનના ઉત્પાદન અને માર્કેટ માટે યુએસ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (યુએસ એફડીએ) પાસેથી અંતિમ મજૂરી પ્રાપ્ત થઈ છે. આ ઈન્જેક્શન ફાઈઝર ઈન્કના 250 એમસીજી/ એમએલના હેમાબતે ઈન્જેક્શનનું જૈવિક અને ઉપચારાત્મક સમકક્ષ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.