22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 541450 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 11:05:22 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É અદાણી ગ્રીન એનર્જી - સબસિડિયરી દ્વારા વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ શરૂ કરાયો

+¾à´ÉɱÉ
અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની સબસિડિયરી અદાણી વિન્ડ એનર્જી કચ્છ ફાઈવ લિ. (અગાઉની અદાણી ગ્રીન એનર્જી ફાઈવ લિ.)એ ગુજરાતમાં કચ્છ ખાતે 130 મેગાવોટ વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ શરૂ કર્યો છે. આ પ્લાન્ટની શરૂઆત સાથે કંપનીની ઓપરેશન વિન્ડ જનરેશન ક્ષમતા વધીને 1,101 મેગાવોટ અને કુલ ઓપરેશનલ રિન્યુએબલ જનરેશન ક્ષમતા વધીને 8,216 મેગાવોટ થઈ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.