22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઓરિયન્ટ એબ્રેસિવ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 504879 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 6:26:05 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઓરિયન્ટ એબ્રેસિવ્સ - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી

+¾à´ÉɱÉ
ઓરિયન્ટ એબ્રેસિવ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે 26 મે, 2023ના રોજ કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી કંપની ઓરિએન્ટ એડવાન્સ્ડ મટિરિયલ્સ પ્રા. લિ.એ પ્રેફરેન્સિયલ ધોરણે શેરદીઠ રુ.990ના ભાવે રુ.10ની કિંમતના 50,000 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.