22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
અવધ સુગર એન્ડ એનર્જી લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 540649 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 10:44:22 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É અવધ સુગર એન્ડ એનર્જી - ડિવિડંડ અને એજીએમ માટે બુક બંધ

+¾à´ÉɱÉ
અવધ સુગર એન્ડ એનર્જી લિ.ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ડિવિડંડની ચુકવણી માટે 25 જુલાઈ, 2024થી 31 જુલાઈ, 2024 (બંને દિવસ સહિત) કંપનીની રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ રાખવામાં આવી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.