22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રિસ્પોન્સ ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 538273 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 11:39:29 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રિસ્પોન્સ ઈન્ફોર્મેટિક્સ - અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
રિસ્પોન્સ ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે રિસ્પોન્સ ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિ.એ એક આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (એઆઈ) અને બ્લોચેઈન ફોક્સ્ડ સોલ્યુશન્સ અને ડેવલપમેન્ટ કંપની સાથે નોન-બાઈન્ડિંગ કરાર કર્યા છે. જોકે ટર્મ શીટના અમલીકરણ, બાઈન્ડિંગ કરારમાં પ્રવેશ કરવા અને પરિણામે હિસ્સો હસ્તગત કાનૂની, નાણાકીય, વ્યવસાય અને વાણિજ્યિકને આધીન છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.