22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મેક્સ ઈન્ડિયા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 543223 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 8:59:19 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મેક્સ ઈન્ડિયા - સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરીઓમાં રોકાણ

+¾à´ÉɱÉ
મેક્સ ઈન્ડિયા લિ.ની 25 મે, 2023ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી કંપનીઓ અંતરા સિનિયર લિવિંગ લિ.માં રૂ.117 કરોડનું અને અંતરા આસિસ્ટેડ કેર સર્વિસીસ લિ.માં રૂ.117 કરોડનું રોકાણ કરવાનો પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.