22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500520 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 10:37:50 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા - એમઆઈટીઆરએને હસ્તગત કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ

+¾à´ÉɱÉ
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ તેની સહયોગી કંપની એમ.આઈ.ટી.આર.એ. એગ્રો ઈક્વિપમેન્ટ્સ પ્રા. લિ.નો બાકી હિસ્સો હસ્તગત કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.