22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટેક મહિન્દ્ર લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532755 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 11:08:04 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટેક મહિન્દ્ર - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી

+¾à´ÉɱÉ
ટેક મહિન્દ્ર લિ.ની 14 જૂન, 2024ના રોજ યોજાયેલી સિક્યુરિટીઝ એલોટમેન્ટ કમિટીની મીટિંગમાં વિવિધ એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન હેઠળ રૂ.5ની કિંમતના કુલ 5,62,663 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.