22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટીસીએફસી ફાઈનાન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532284 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 12:08:10 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટીસીએફસી ફાઈનાન્સ - કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસરમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
ટીસીએફસી ફાઈનાન્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ 10 જુલાઈ, 2024ના રોજ કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર તરીકે મિસ કિંજલ શેઠે રાજીનામું આપ્યું છે અને તેમના સ્થાને મિસ ઝિનલ મુકુંદ શાહની નિમણૂક કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.