22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
નોર્ધન સ્પિરિટ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 542628 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 1:56:47 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É નોર્ધન સ્પિરિટ્સ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
નોર્ધન સ્પિરિટ્સ લિ.ની 18 માર્ચ, 2023ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં કંપનીના ઈક્િવીટ સેર્સને બીએસઈ લિ.ના એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પરથી બીએસઈ લિ.ના મેઈન બોર્ડ પર સ્થળાંતર કરવા અને કંપનીના ઈક્વિીટ શેર્સને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિ. (એનએસઈ) પર લિસ્ટિંગ કરવાના પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.