22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઈરકોન ઈન્ટરનેશનલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 541956 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 11:27:07 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈરકોન ઈન્ટરનેશનલ - અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
ઈરકોન ઈન્ટરનેશનલ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ ઈરકોન વડોદરા કિમ એક્સપ્રેસવે લિ. (કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી) દ્વારા મેળવવામાં આવેલ રૂ.724.12 કરોડની ટર્મ લોન સંબંધમાં બેન્ક ઓફ બરોડાને કોર્પોરેટ ગેરેન્ટી પ્રદાન કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.