22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
આઈઆઈએફએલ હોલ્ડિંગ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532636 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 5:52:23 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É આઈઆઈએફએલ હોલ્ડિંગ્સ - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી

+¾à´ÉɱÉ
આઈઆઈએફએલ હોલ્ડિંગ્સ લિ.ની નોમિનેશન અને રેમ્યુનરેશન કમિટીએ 18 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ કંપનીની એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન સ્કીમ હેઠળ સ્ટોક ઓપ્શનોના ઉપયોગ પર કુલ 2,71,488 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.