22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સંભવ મીડિયા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 511630 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 1:34:54 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સંભવ મીડિયા - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
સંભવ મીડિયા લિ.ની 18 માર્ચ, 2023ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં ગુજરાત ન્યુઝ બ્રોડકાસ્ટર્સ પ્રા. લિ. (ઈન્વેસ્ટી કંપની)ના રૂ.10ની કિંમતના 7,20,025 ઈક્વિટી શેર્સ (જે ઈશ્યુ સબ્સ્ક્રાઈબ અને પેઈડ-અપ શેર્સ મૂડીના 14.92 ટકા) હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા. વેદ ટેક્નોસર્વ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.ના 9,45,000 ઈક્વિટી શેર્સના વેચાણને રદ કરવા, તેથી વેદ ટેક્નોસર્વ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. કંપની સબસિડિયરી તરીકે કાર્યરત રહેશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.