22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રતનઈન્ડિયા પાવર લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 533122 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 9:50:35 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રતનઈન્ડિયા પાવરની બોર્ડ મીટિંગ 30 મેએ

+¾à´ÉɱÉ
રતનઈન્ડિયા પાવર લિ.ની 30 મે, 2023ના રોજ મળનારી બોર્ડ મીટિંગમાં પ્રાઈવેટ પ્લેસમેન્ટ દ્વારા ડેબ્ટ રિફાઈનાન્સિંગ માટે પ્રાઈવેટ પ્લેસમેન્ટ દ્વારા એક અથવા વધુ તબક્કામાં રેટેડ, અનલિસ્ટેડ, સિક્યોર્ડ, રિડીમેબલ, નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ ઈશ્યુ કરી ભંડોળ એકત્ર કરવાના પ્રસ્તાવ અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.