22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 08/06/2021 2:35:12 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીઈએએમ અગ્રણી ખેડૂત સંસ્થાઓ સાથે મળીને મહારાષ્ટ્રમાં ખેડૂતો માટેની બજારનું સર્જન કરશે

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.8 જૂન, 2021 બીએસઈ ઈ એગ્રીકલ્ચરલ માર્કેટ્સ (બીઈએમ)એ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના નાના ખેડૂતોની આવક વધારવાના હેતુથી હરિદ્ર લક્ષ્મી સાથે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) કર્યો છે. આ એમઓયુ હેઠળ આ સંસ્થાઓ જેની પ્રતિનિધિ છે એવી ફિઝિકલ માર્કેટ્સને જાણકારીની વહેંચણી, શિક્ષણ અને તાલીમ દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરની માર્કેટ ટેકનોલોજીસ પૂરી પાડી તેમની કાર્યક્ષમતા વધારવાનો છે. આ બંને કંપનીઓ આ પ્રદેશમાંના વેરહાઉસીસ સાથે મળીને ઈલેક્ટ્રોનિક વેરહાઉસ રિસિપ્ટ્સ અપનાવશે. આમ આ એમઓયુના સહકારને પગલે નાના ખેડૂતોને લાભ થશે. બંને કંપનીઓ રાજ્યના ખેડૂતો સાથે સીધો ગાઢ સંપર્ક ધરાવતી સંસ્થાઓ સાથે મળીને કામ કરશે, જેમાં ગોદાવરી અબર્ન મલ્ટીસ્ટેટ ક્રેડિટ કો-ઓપ. સોસાયટી લિમિટેડ, સૂર્ય ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની અને તુકાઈ એગ્રો ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીનો સમાવેશ થાય છે. આ સંસ્થાઓ મહારાષ્ટ્ર સહિત તેલંગણ, આંધ્ર પ્રદેશ, કર્ણાટક અને ગુજરાતમાં ઉપસ્થિતિ ધરાવે છે. તેમના સભ્યો હળદર, રૂ, મકાઈ અને સોયાબીન વગેરે વિવિધ કોમોડિટીઝના રિટેલ સહિતના વેપારમાં જોડાયેલા છે. આ સમજૂતી કરાર નિમિત્તે સંસદસભ્ય હેમંત શ્રીરામ પાટીલે કહ્યું કે આ એમઓયુથી ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીઝ અને ખેડૂતોને બીએસઈની કટિંગ એજ માર્કેટ ટેકનોલોજીસનો લાભ મળશે. હળદરના ખેડૂતોને તેનાથી ઘણો લાભ થશે. અમે આ વિસ્તારમાં હળદરના પ્રોસેસિંગની ક્ષમતા વધારવા માટે પણ કામ કરી રહ્યા છીએ. બીઈએએમના સીઈઓ રાજેશ સિંહાએ કહ્યું કે બીએસઈ અને બીઈએએમની સર્વિસીસ ખેડૂતોની માલિકી અને સંચાલન ધરાવતી સંસ્થાઓને ઉપલબ્ધ કરાઈ એ આનંદદાયી ઘટના છે. આ એમઓયુ બતાવે છે કે વિશ્વ સ્તરની ટેકનોલોજીસ નાના ખેડૂતોને ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે. આ પહેલથી ફિઝિકલ સ્પોટ માર્કેટને લાભ થશે અને ખેડૂતોને તેમની પેદાશના સ્પર્ધાત્મક ભાવ મળશે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.