22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 12/02/2021 7:01:13 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈન્ડિયન રેલવે ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશને તેનાં દસ વર્ષનાં 75 કરોડ યુએસ ડોલરનાં બોન્ડ્સ ઈન્ડિયા આઈએનએક્સમાં લિસ્ટ કર્યાં

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.12 ફેબ્રુઆરી, 2021 ઈન્ડિયન રેલવે ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન (આઈઆરએફસી)એ તેના 4 અબજ યુએસ ડોલરના મીડિયમ ટર્મ નોટ પ્રોગ્રામ હેઠળ 75 કરોડ યુએસ ડોલરનાં દસ વર્ષીય અને વાર્ષિક 2.8 ટકાનો વ્યાજદર ધરાવતાં બોન્ડ્સ ઈન્ડિયા આઈએનએક્સના ગિફ્ટ આઈએફએસસી સ્થિત ગ્લોબલ સિક્યુરિટી માર્કેટમાં લિસ્ટ કર્યાં છે. આ પ્રસંગે આઈએફએસસીએના ચેરમેન ઈન્જેતી શ્રીનિવાસ, આઈઆરએફસીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અમિતાભ બેનર્જીએ ગિફ્ટ સિટી સ્થિત આઈએફએસસી ખાતે બેલ વગાડ્યો હતો. આ ઈશ્યુ ચાર ગણાથી અધિક છલકાઈ ગયો હતો. આ પ્રસંગે ઈન્ડિયા આઈએનએક્સના એમડી અને સીઈઓ વી. બાલાસુબ્રહ્મણિયમે કહ્યું કે આઈઆરએફસીને તેના ઈશ્યુની સફળતા બદલ અમારા અભિનંદન. અત્યાર સુધીમાં આ પ્લેટફોર્મ પર 50.5 અબજ યુએસ ડોલરના એમટીએન પ્રોગ્રામ સ્થાપિત થયા છે, તેમાંથી 26.3 અબજ યુએસ ડોલરનાં બોન્ડ્સ લિસ્ટ થયાં છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.