22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 17/03/2023 9:13:42 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É 6 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
રોકાણકારોને જણાવવામાં આવે છે કે 20 માર્ચ, 2023થી નીચે જણાવેલી 6 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે.

- સ્પાર્ક ઈલેક્ટ્રેક્સ લિ.ને 20 ટકાનું પ્રાઈસ બેન્ડ લાગુ પડશે.

- મિસ્ટિક ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિ., કેપિટલ ટેક્નોકાસ્ટ લિ., ઓરિસ્સા બંગાળ કેરિયર લિ., સૈલાની ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ લિ અને એસવીએસ વેન્ચર્સ લિ.ને 5 ટકાનું પ્રાઈસ બેન્ડ લાગુ પડશે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંક - 20230317-47


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.