22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 14/09/2023 4:43:15 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોની બાય બેક ઓફર 18 સપ્ટેમ્બરે ખૂલશે

+¾à´ÉɱÉ
ટ્રેડિંગ મેમ્બરોને જણાવવામાં આવે છે કે લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિ.એ પોતાના રૂ.2ની મૂળ કિંમતના 3,12,50,000 સુધીના ફુલ્લી પેઈડ અપ ઈક્વિટી શેર્સ શેરદીઠ રૂ.3,200ના ભાવે બાય બેક કરવાની ઓફર કરી છે. આ બાય બેક ઓફર 18 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ ખૂલી 25 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ બંધ થશે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230914-1


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.