22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
અદાણી વિલ્મર લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 543458 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 12:17:32 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É અદાણી વિલ્મર - અખબારી યાદી

+¾à´ÉɱÉ
અદાણી વિલ્મર લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપનીએ તેની બ્રાન્ડ ફોર્ચ્યુન સાથે આખા ઘઉંની શ્રેણીમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ફોર્ચ્યુન ભારતમાં આખા ઘઉં માટે ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ સ્થાપિત કરશે અને મધ્ય પ્રદેશમાં સિહોર જેવા શ્રેષ્ઠ વિકસતા પ્રદેશોમાંથી તેના અસાધારણ સોર્સિંગ માટે અલગ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.