22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532898 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 8:46:32 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 10 જુલાઈ, 2024 ના રોજ મળી હતી જેમાં નાણાકીય વર્ષ 2025-26 દરમિયાન વિવિધ ઈન્સટ્રુમેન્ટ્સ મારફતે રૂ.16,000 કરોડ સુધીનું ભંડોળ ઉછીનું લેવાના અને હાલની ધિરાણ લેવાની મર્યાદાને રૂ.12,000 કરોડથી વધારીને રૂ.15,000 કરોડ કરવાના નિર્ણય લેવામાં આવ્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.