22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
જીઈ પાવર ઈન્ડિયા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532309 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 11:37:40 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É જીઈ પાવર ઈન્ડિયા - ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
જીઈ પાવર ઈન્ડિયા લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને મેંગ્લોર રિફાઈનરી એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ લિ. પાસેથી મેઈન ટર્બાઈન સ્પેર્સની સપ્લાય કરવા માટે ખરીદ ઓર્ડર મળ્યો છે. ઓર્ડરનું મૂલ્ય રૂ.7.66 કરોડ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.