22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સોમી કન્વેયર બેલ્ટિંગ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 533001 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 9:53:49 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સોમી કન્વેયર બેલ્ટિંગ્સ - ઈજીએમનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
સોમી કન્વેયર બેલ્ટિંગ્સ લિ.ની 17 માર્ચ, 2023ના રોજ યોજાયેલી વિશેષ સામાન્ય સભા (ઈજીએમ)માં ડિરેક્ટર (નોન-એક્ઝિક્યુટીવ ઈન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર) તરીકે મિસ. સરસ્વતી ચૌધરીની નિમણૂક કરવાનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.