22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રાઈટ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 541556 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 10:14:26 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રાઈટ્સ - ડીવીસી સાથે સમજૂતી કરાર

+¾à´ÉɱÉ
રાઈટ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને પાવર મંત્રાલય હેઠળની દામોદર વેલી કોર્પોરેશન (ડીવીસી) (એક સ્ટેચ્યુટી બોડી) સાથે સમજૂતી કરાર કર્યા છે, જે હેઠળ પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં ડીવીસીના પ્રાઈવેટ રેલવે નેટવર્કમાં રેલવે સાઈડિંગ, સિગ્નલિંગ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન (એસએન્ડટી) સિસ્ટમ્સ અને 25 કેવી ઓવરહેડ ઈલેક્ટ્રિફિકેશન (ઓએચઈ) આઈસોલેટરના વ્યાપક જાળવણી અને સંચાલન કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.