22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 06/05/2022 6:13:38 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ એસએમઈ પર 373મી અને 374મી કંપની લિસ્ટ થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 6 મે, 2022 બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 373મી અને 374મી કંપની તરીકે અનુક્રમે ફોન4 કોમ્યુનિકેશન્સ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ અને નાણાવટી વેન્ચર્સ લિમિટેડ લિસ્ટ થઈ છે. ફોન4 કોમ્યુનિકેશન્સે રૂ.10મી મૂળ કિંમતના 68 લાખ શેર્સ એ જ ભાવે ઓફર કરીને રૂ.6.80 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. ફોન4 કોમ્યુનિકેશન્સ કેરળ સ્થિત કંપની છે, જેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ તમન્નમ એર્નાકુલમ ખાતે છે. કંપની બ્રાન્ડેડ સ્માર્ટ ફોન્સ, સ્માર્ટ ટીવીઝ, કમ્પ્યુટર્સ, પેરિફરલ્સ અને એક્સેસરીઝનું રિટેલ વેચાણ કરે છે. આ પૂર્વે 371મી કંપની તરીકે શાશ્વત ફર્નિશિંગ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ અને 372મા ક્રમે ગ્લોબલ લોન્ગલાઈફ હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ લિમિટેડ બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થઈ હતી. શાશ્વત ફર્નિશિંગ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડે રૂ.10 મૂળ કિંમતના શેર રૂ.45ના ભાવે ઓફર કરી રૂ.2.51 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. ગ્લોબલ લોન્ગલાઈફ હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરે રૂ.10ની મૂળ કિંમતના 35 લાખ ઈક્વિટી શેર્સ રૂ.140ના ભાવે ઓફર કરી રૂ.49 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. શાશ્વત ફર્નિશિંગ સોલ્યુશન્સ રાજસ્થાનસ્થિત કંપની છે, જેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ જોધપુરમાં છે. કંપની ફર્નિચર અને હેન્ડીક્રાફ્ટ આઈટેમ્સનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરે છે. કંપની ઈન્ડસ્ટ્રિયલ, રેસ્ટોરાં, કાફે, ગાર્ડન અને આઉટડોર ફર્નિચરનું ઉત્પાદન કરે છે. ગ્લોબલ લોન્ગલાઈફ હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ લિમિટેડ ગુજરાતસ્થિત કંપની છે, જેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અમદાવાદ ખાતે છે. કંપની હેલ્થકેર સર્વિસીસ પૂરી પાડે છે. તે 110 પથારી સાથેની મલ્ટી-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ધરાવે છે, જેમાં 37 નર્સ અને 50થી અધિક પેરામેડિકલ, ફાર્માસ્ટિ્સ, કોર્પોરેટ અને સપોર્ટ સ્ટાફ છે. ગ્લોબલ લોન્ગલાઈફ હોસ્પિટલ નેશનલ એક્રેડિટેશન બોર્ડ ફોર હોસ્પિટલ્સ એન્ડ હેલ્થકેર પ્રોવાઈડર્સ દ્વારા માન્યતાપ્રાપ્ત છે. નાણાવટી વેન્ચર્સે રૂ.10ની મૂળ કિંમતના શેર્સ રૂ.50ના ભાવે ઓફર કરી રૂ.2.19 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. નાણાવટી વેન્ચર્સ લિમિટેડ ગુજરાતસ્થિત કંપની છે, જેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ નવસારી ખાતે છે. કંપની હીરાનું ટ્રેડિંગ કરે છે. કંપની સ્થાનિક બજારમાંથી પ્રાઈમરી સેકન્ડરી સ્રોત મારફત પોલિશ્ડ અને અનકટ હીરા પ્રાપ્ત કરી તેને ગુજરાતના જથ્થાબંધ તેમ જ રિટેલ વિક્રેતાઓને વેચાણ કરે છે. કંપનીના ગ્રાહકોમાં જ્વેલરી ઉત્પાદકો, મોટા ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર્સ ચેઈન્સ, રિટેલ સ્ટોર્સ અને હોલસેલર્સનો સમાવેશ થાય છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.