22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ભારત હેવી ઈલેક્ટ્રિકલ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500103 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 4:57:38 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ભારત હેવી ઈલેક્ટ્રિકલ્સ - અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
ભારત હેવી ઈલેક્ટ્રિકલ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે તમામ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટપ્રાઈઝિસમાં, ડૉ. નલિન શિંઘલ, સીએમડીસ બીએચઈએલને ટ્રાન્સફોરમેશનલ લિડરશીપ માટે "સીઈઓ/સીએમડી/એમડી ઓફ ધ યર" માટે ઈન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ (આઈસીસી) પીએસઈ એક્સેલન્સ એવોર્ડ મળ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.