22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સ્વાન એનર્જી લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 503310 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 6:56:04 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સ્વાન એનર્જી - બોર્ડ મીટિંગ 22 સપ્ટેમ્બરે

+¾à´ÉɱÉ
સ્વાન એનર્જી લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 22 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ યોજાશે, જેમાંઅન્ય પ્રસ્તાવો સાથે પ્રેફરેન્સિયલ ધોરણે ઈક્વિટી શેર્સ અને વોરન્ટ્સ ઈશ્યુ કરી ભંડોળ એકત્ર કરવાના પ્રસ્તાવ પર વિચારણા કરવામા આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.