22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 08/07/2022 4:50:54 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ એસએમઈ પર 380મી કંપની સૈલાની ટૂર્સ એન ટ્રાવેલ્સ લિસ્ટ થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.8 જુલાઈ, 2022
બીએસઈ એસએમઈ પર 380મી કંપની સૈલાની ટૂર્સ એન ટ્રાવેલ્સ લિમિટેડ લિસ્ટ થઈ છે. સૈલાની ટૂર્સ એન ટ્રાવેલ્સે રૂ.10ની મૂળ કિંમતના 12.64 લાખ ઈક્વિટી શેર્સ શેરદીઠ રૂ.15ની કિંમતે ઓફર કરી રૂ.1.90 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. કંપનીનો પબ્લિક ઈશ્યુ 30 જૂન, 2022ના રોજ સફળતાપૂર્વક પાર પડ્યો હતો.

સૈલાની ટૂર્સ એન ટ્રાવેલ્સ લિમિટેડ પશ્ચિમ બંગાળ સ્થિત છે, જેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ કોલકાતામાં આવેલી છે. કંપની ટ્રાવેલ એજન્સી છે અને લીઝર ટ્રાવેલ, ફોરેક્સ અને વિઝા પ્રોસેસિંગ જેવી સર્વિસીસ ઓફર કરે છે. કંપની ટુરીઝમ અને હોસ્પિટાલિટી સર્વિસીસ ક્ષેત્રે છે. કંપની વ્યક્તિગત અને સમૂહ માટેનાં ટ્રાવેલ પેકેજીસ ડિઝાઈન કરે છે. કંપની તેના કોર્પોરેટ ક્લાન્ટ્સની બિઝનેસ મીટિંગ્સ માટે ટ્રાવેલ્સની વ્યવસ્થા કરે છે.

મુંબઈ સ્થિત ગ્રેટેક્સ કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિમિટેડ સૈલાની ટૂર્સ એન ટ્રાવેલ્સ લિમિટેડની લીડ મેનેજર હતી.

અત્યાર સુધીમાં બીએસઈ એસએમઈ પરથી 147 કંપનીઓ મુખ્ય બોર્ડમાં સ્થળાંતર કરી ગઈ છે. બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ 379 કંપનીઓએ બજારમાંથી કુલ રૂ.4,45.79 કરોડ એકત્ર કર્યા છે, જેમનું માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન 7 જૂલાઈ, 2022ના રોજ રૂ.51,658.43 કરોડ હતું. બીએસઈ આ ક્ષેત્રે 61 ટકાના બજાર હિસ્સા સાથે મોખરે છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.