22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ડબ્લ્યૂપીઆઈએલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 505872 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 7:42:01 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ડબ્લ્યૂપીઆઈએલ - રુ.14.3 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
ડબ્લ્યૂપીઆઈએલ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ (નેવી) તરફથી વિવિધ વર્ગના જહાજો માટે કેન્દ્રત્યાગી પંપ અને સ્પેર્સની ઓનબોર્ડ શ્રેણીની સપ્લાય માટે રુ.14.3 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.