22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ગ્રાસિમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500300 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 9:35:29 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ગ્રાસિમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
ગ્રાસિમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.એ જણાવ્યું છે કે ઉજ્જેનના ચીફ જ્યુડિશિયલ મેનેજસ્ટ્રેટે 12 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ ફેક્ટરીઝ એક્ટ, 1048ની પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓ હેઠળ કંપનીના કેમિકલ ડિવિઝન, નાગડાના ઓક્યુપાયર અને ફેક્ટરી મેનેજર પ્રત્યેકને રૂ.1 લાખનો દંડ લાદવામાં આવ્યો છે અને તેની પેનલ્ટી ચૂકવવામાં આવી છે. મધ્ય પ્રદેશ ફેક્ટરી નિયમો 1962ના નિયમ 73 ઈના ઉલ્લંઘન માટે દંડ લાદવામાં આવ્યો હતો.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.