22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઈન્ડોવિન્ડ એનર્જી લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532894 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 8:10:06 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈન્ડોવિન્ડ એનર્જી - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
ઈન્ડોવિન્ડ એનર્જી લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 10 જુલાઈ, 2024 ના રોજ મળી હતી જેમાં રાઈટના ધોરણે રૂ.4,830.06 લાખના 2,14,66,956 ઈક્વિટી શેર્સને શેરદીઠ રૂ.22.5 ના ભાવે ઈશ્યુ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ ઈશ્યુ માટે 16 જુલાઈ, 2024 ને રેકોર્ડ ડેટ તરીકે નક્કી કરાઈ છે. આ ઈશ્યુ 26 જુલાઈ, 2024 ના રોજ ખૂલીને 5 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ બંધ થશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.