22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
બ્લિસ જીવીએસ ફાર્મા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 506197 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 4:20:05 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બ્લિસ જીવીએસ ફાર્મા - પાલઘર સ્થિત પ્લાન્ટમાં યુએસ એફડીએ દ્વારા નિરીક્ષણ

+¾à´ÉɱÉ
બ્લિસ જીવીએસ ફાર્મા લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની પ્લોટ નં. 11, સર્વે નં. 38/1, દિવાન ઉદ્યોગ નગર, અલીયાલી ગામ, પાલઘર, 401404, મહારાષ્ટ્ર સ્થિત ઉત્પાદન સુવિધામાં યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનીસ્ટ્રેશન (યુએસ એફડીએ) દ્વારા 13 માર્ચ, 2023થી 17 માર્ચ, 2023 દરમિયાન પ્રિ-અપ્રુવલ ઈન્સપેક્શન (પીએઆઈ) અને ગુડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રેક્ટિસ (જીએમપી) નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ નિરીક્ષણ બાદ યુએસ એફડીએ એ 3 નાના નિરીક્ષણો સાથે ફોર્મ-83 ઈશ્યુ કર્યું છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.