22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઈકો લાઈફસાયન્સીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 540204 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 12:09:25 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈકો લાઈફસાયન્સીસ - ઓપન ઓફર

+¾à´ÉɱÉ
સ્વરાજ શેર્સ એન્ડ સિક્યુરિટીઝ પ્રા. લિ. (ઓપન ઓફરની મેનેજર)એ લેનુસ ફિનવેસ્ટ પ્રા.લિ., શ્રી સિદ્ધુન્ત લક્ષ્મીકાંત કાબરા, લક્ષ્મીકાંત રામપ્રસાદ કાબરા, શ્રી ભાવેશ ધીરજલાલ તન્ના અને મેસર્સ લક્ષ્મીકાંત કાબરા એચયુએફ (એક્વાયરર) વતીથી ઈકો લાઈફસાયન્સીસ લિ. (ટાર્ગેટ કંપની)ના શેરધારકો પાસેથી 36.035716 ફુલ્લી પેઈડ-અપ ઈક્વિટી શેર્સને શેરદીઠ રૂ.52ના ભાવે હસ્તગત કરવાની ઓપન ઓફર કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.