22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 24/05/2023 7:52:43 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
ટ્રેડિંગ મેમ્બરોને જણાવવામાં આવે છે કે વિવિધ એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં 2 જૂન, 2023થી નીચે મુજબના ફેરફાર કરવામાં આવશે.

1. એડલવિસ ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિ. (સ્ક્રિપ કોડ- 532922)ને એસએન્ડપી બીએસઈ 500, એસએન્ડપી બીએસઈ 250 સ્મોલકેપ, એસએન્ડપી બીએસઈ ઓલકેપ, એસએન્ડપી બીએસઈ 400 મિડસ્મોલકેપ, એસએન્ડપી બીએસઈ ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસિસ, એસએન્ડપી બીએસઈ મીડસ્મોલકેપ અને એસએન્ડપી બીએસઈ સ્મોલ કેપમાંથી બહાર કરવામાં આવશે.

2. ફાઈવ-સ્ટાર બિઝનેસ ફાઈનાન્સ લિ. (સ્ક્રિપ કોડ- 543663)ને એસએન્ડપી બીએસઈ 500, એસએન્ડપી બીએસઈ 250 સ્મોલકેપ અને એસએન્ડપી બીએસઈ 400 મીડસ્મોલકેપમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20230524-13


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.