22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532286 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 7:11:36 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર - અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપની કેનેરા બેન્ક લિ.ને તેની સબસિડિયરી કંપની જિંદાલ પારાદીપ પોર્ટ લિ. (51 ટકા ઈક્વિટી હિસ્સેદારી)ની ગેરેન્ટી આપીને રુ.2,376 કરોડના લોન (જિંદાલ પારાદીપ પોર્ટ લિ. માટે) પ્રાપ્ત કરશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.