22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
બજાજ કોર્પ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 533229 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 11:08:00 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બજાજ કોર્પ - શેર્સ બાય બેક કર્યાનો દૈનિક રિપોર્ટ

+¾à´ÉɱÉ
બજાજ કોર્પ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ 17 માર્ચ, 2023ના રોજ બાય બેક ઓફર હેઠળ બીએસઈમાંથી 13591 ઈક્વિટી શેર્સ અને એનએસઈમાંતી 59605 ઈક્વિટી શેર્સ બાય બેક કર્યા છે. 17 માર્ચ, 2023 સુધીમાં કંપનીએ કુલ 3681753 ઈક્વિટી શેર્સ બાય બેક કર્યા છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.