22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મેટલ કોટિંગ્સ (ઈન્ડિયા) લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 531810 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 9:01:12 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મેટલ કોટિંગ્સ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
મેટલ કોટિંગ્સ (ઈન્ડિયા) લિ.ની 9 જુલાઈ, 2024ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં પૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટરો નિમણૂક અને પુનઃનિમણૂક કરવા અને કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા 14 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ યોજવા અને તેના માટે કંપનીની રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર બુકને 8 ઓગસ્ટ, 2024થી 14 ઓગસ્ટ, 2024 (બંને દિવસ સહિત) બંધ રાખવાના પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.