22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મિત્સુ કેમ પ્લાસ્ટ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 540078 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 1:49:43 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મિત્સુ કેમ પ્લાસ્ટ - કમિટી મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
મિત્સુ કેમ પ્લાસ્ટ લિ.ની 15 જૂન,2024ના રોજ યોજાયેલી રાઈટ ઈશ્યુ એન્ડ એલોટમેન્ટ કમિટીની મીટિંગમાં પાર્ટલી પેઈડ-અપ ઈક્વિટી શેર્સ પર પ્રથમ અને અંતિમ કોલ મની ન ચૂકવવા બદલ રિમાઈન્ડર કમ જપ્તી નોટિસ મોકલવાની મંજૂરી આપી હતી. તેમ જ સભ્યોને શેરધારકો દ્વારા કોલ મનીના નોન-પેમેન્ટ માટે પ્રથમ અને અંતિમ કોલ મની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત વાર્ષિક 10 ટકા વ્યાજને પણ માફ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.