22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સેઝલ ગ્લાસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532993 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 10:47:32 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સેઝલ ગ્લાસ - કમિટી મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
સેઝલ ગ્લાસ લિ.ની 17 માર્ચ, 2023ના યોજાયેલી ફંડ રેઝિંગ કમિટીની મીટિંગ રૂ.10ની કિંમતના રૂ.35 કરોડના 10 લાખ ઈક્વિટી શેર્સના ક્યુઆઈબી ઈશ્યુ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ ઈશ્યુ સંબંધિત દસ્તાવેજો અને અરજી ફોર્મને મંજૂરી આપી છે અને 17 માર્ચ, 2023ના રોજ ક્યુઆઈપી ઈશ્યુ ખોલવાને મંજૂરી આપી છે અને ઈક્વિટી શેરદીઠ રૂ.250.85 ફ્લોર પ્રાઈસ નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપની પ્રસ્તાવિત ઈશ્યુ માટે ફ્લોર પ્રાઈસ પર 5 ટકાથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી શકે છે. કંપનીએ વધુમાં જણાવ્યું છે કે આ સંબંધમાં કમિટીની મીટિંગ 22 માર્ચ, 2023ના રોજ યોજશે, જેમાં ડિસ્કાઉન્ટ સહિત ઈશ્યુ પ્રાઈસ મંજૂર કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.