22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 04/06/2021 2:42:31 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ સ્ટાર એમએફ અને નાંદેડની ગોદાવરી અર્બન મલ્ટી સ્ટેટ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી વચ્ચે સમજૂતી કરાર

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 4 જૂન, 2021 દેશના સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્લેટફોર્મ બીએસઈ સ્ટાર એમએફે નાંદેડની ગોદાવરી અર્બન મલ્ટી સ્ટેટ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી (જીયુએમસીસીએસએલ) સાથે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) કર્યો છે. 70,000 સભ્યો ધરાવતી જીયુએમસીસીએસએલ સ્વૈચ્છિક સંસ્થા છે, જે તેના સભ્યોની સામાજિક, આર્થિક, સંસ્કૃતિ, વ્યાવસાયિક અને વ્યક્તિગત આકાંક્ષાઓ પૂરી કરે છે. આ એમઓયુ હેઠળ બીએસઈ સ્ટાર એમએફ જીયુએમસીસીએસએલના સભ્યોમાં, ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારના સભ્યોમાં રોકાણ અંગેની જાગૃતિ ફેલાવવા માટે કાર્ય કરશે. જીયુએમસીસીએસએલ મહારાષ્ટ્ર, તેલંગણ, આંધ્ર પ્રદેશ, કર્ણાટક ઉપરાંત ગુજરાતમાં પણ તેના સભ્યો ધરાવે છે. બીએસઈના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર સમીર પાટીલે કહ્યું કે આ એમઓયુ દ્વારા અમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ જેવાં પ્રોડક્ટ્સ મોટી સંખ્યાના લોકો સુધી પહોંચાડી શકીશું. આ ભાગીદારી દ્વારા અમે એની ખાતરી રાખીશું કે ગ્રાહકો સરળ અને સુગમ ડિજિટલ પ્રક્રિયા દ્વારા પેપરલેસ માહોલમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરી શકે. આ એમઓયુનો હેતુ બીએસઈ સ્ટાર એમએફ અને ગ્રામીણ બજારોના સહકાર દ્વારા વધુને વધુ લોકોમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિતનાં ફાઈનાન્સિયલ પ્રોડક્ટ્સ અંગેની જાગૃતિ લાવવાનો છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.