22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ક્લેરિયન્ટ કેમિકલ્સ (ઈન્ડિયા) લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 506390 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 6:08:28 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É હ્યુબચ કલરન્ટ્સ ઈન્ડિયા - પોસ્ટલ બેલોટનું પરિણામ

+¾à´ÉɱÉ
હ્યુબચ કલરન્ટ્સ ઈન્ડિયા લિ.ના સભ્યોએ પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા કંપનીના સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે ડાયના ધોતેની નિમણૂક કરવાના વિશેષ ઠરાવને જરૂરી બહુમતીથી પસાર કર્યો હતો.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.