22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ધ ફોનિક્સ મિલ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 503100 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 9:32:30 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ધ ફોનિક્સ મિલ્સ - સબસિડિયરી દ્વારા રોકાણ

+¾à´ÉɱÉ
ધ ફોનિક્સ મિલ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની સબસિડિયરી સ્પાર્કલ વન મોલ ડેવલપર્સ પ્રા. લિ. (સ્પાર્કલ વન)એ કેપ્ટિવ જનરેટિંગ પ્લાન્ટમાંથી રિન્યુએબલ એનર્જી (ઈલેક્ટ્રિસિટી)ની ખરીદી માટે ઓ2 રિન્યુએબલ એનર્જી 13 પ્રા. લિ. (ઓ2 રિન્યુએબલ 13)ના રૂ.1000ની મૂળ કિંમતના 42,145 કમ્પ્લસરી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ અને રૂ.10ની કિંમતના 4,68,282 ઈક્વિટી શેર્સને સબ્સક્રાીબ કરી રૂ. 4,68,27,820નું રોકાણ કર્યું છે. ટ્રાન્ઝેક્શન બાદ સ્પાર્કલ વન ઓ2 રિન્યુએબલ 13માં 30.95 ટકા હિસ્સો ધરાવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.